Política de privacidade

A confidencialidade e a seguridade son valores primordiais para nós, polo que asumimos o compromiso de garantir a privacidade do Usuario en todo momento e de non solicitar información innecesaria. A continuación, proporcionámoslle toda a información necesaria sobre a nosa Política de Privacidade en relación cos datos persoais que solicitamos, explicándolle:
 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
 • Para que finalidades solicitamos os datos que lle solicitamos.
 • Cal é a lexitimación para o seu tratamento Durante canto tempo conservámolos.
 • A que destinatarios comunícanse os seus datos.
 • Cales son os seus dereitos.
 
Responsable
Harpazul Producións S.C.
Av. Muíños de Vento Nº 5
36612 Catoira, Pontevedra
España
 

Finalidades, lexitimación e conservación dos tratamentos dos datos enviados a través de:

FORMULARIO DE CONTACTO
 • Finalidade: Facilitarlle un medio para que poida poñerse en contacto connosco e contestar as súas solicitudes de información, así como enviarlle comunicacións, inclusive por medios electrónicos (Correo electrónico, SMS, WhatsApp), se marca a casa de aceptación.
 • Lexitimación: O consentimento do usuario ao solicitarnos información a través do noso formulario de contactos e ao marcar a casa de aceptación de envío de información.
 • Conservación: Unha vez resulta a súa solicitude por medio do noso formulario ou contestada por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento, e en caso de aceptar recibir envíos comerciais, ata que solicite a baixa dos mesmos.
 
ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS
 • Finalidade: Contestar as súas solicitudes de información, atender as súas peticións e responder as súas consultas ou dúbidas.
 • Lexitimación: O consentimento do usuario ao solicitarnos información a través da dirección de correo electrónico.
 • Conservación: Unha vez resulta contestada a súa petición por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento.

 

Dereitos en relación cos seus datos persoais

Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento, cando o mesmo outorgouse para o tratamento dos seus datos. En ningún caso, a retirada deste consentimento condiciona as relacións xeradas con anterioridade.

Igualmente, pode exercer os seguintes dereitos:

 • Solicitar o acceso aos seus datos persoais ou a súa rectificación cando sexan inexactos.
 • Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
 • Solicitar a oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
 • Solicitar a portabilidad dos datos nos casos previstos na normativa.
 • Outros dereitos recoñecidos nas normativas aplicables.

 

Onde e como solicitar os seus Dereitos

Mediante un escrito dirixido ao responsable á súa dirección postal ou electrónica, indicando a referéncia “Datos Persoais”, especificando o dereito que se quere exercer e respecto a que datos persoais.

En caso de diverxencias coa empresa en relación co tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos (www.agpd.es).

Cookies

Esta páxina web, unicamente utiliza cookies técnicas, de personalización e análise, propias e de terceiros (Google Analytics), que en ningún caso tratan datos de carácter persoal nin captan hábitos de navegación para fins publicitarios.

Por iso, ao acceder á nosa web, en cumprimento do artigo 22 da Lei de Servizos da Sociedade da Información, ao tratar cookies de análise, solicitámoslle o seu consentimento para o seu uso e facilitado información das mesmas, que en todo caso instalaranse pasado un prazo de tempo prudencial para que o usuario teña tempo de decidir prestar o seu consentimento ou non.

Máis información sobre o uso de cookies

Seguridade dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptamos todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos da súa alteración, perda, e tratamentos ou accesos non autorizados.

Actualización dos seus datos

É importante que para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que houbese algunha modificación neles, en caso contrario, non respondemos da veracidade dos mesmos. Non nos facemos responsables da política de privacidade respecto a os datos persoais que poida facilitar a terceiros por medio das ligazóns dispoñibles na nosa páxina web. A presente Política de Privacidade pode ser modificada para adaptalas aos cambios que se produza na nosa web, así como modificacións lexislativas ou xurisprudenciais sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta Web.